مدیران شرکت تکین لند

مهندس مهرداد صفاکیا مدیر عامل
خانم زهره پیتام مدیر فروش
مهندس فرداد طباطبائیان مدیر فروش
مهندس نیما حدادی مدیر فروش
آقای رضا کاویان نمایندگی پردیس
دسته بندی ها
خرید
اجاره
پروژه
بازگشت به بالا